Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
7 3 4 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski przeciw
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Ireneusz Siwiec przeciw
12 Rafał Stateczny za
13 Andrzej Stechnij nieobecny
14 Jolanta Kisielewska za
15 Andrzej Świąder przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 1 10 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski przeciw
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Ireneusz Siwiec za
12 Rafał Stateczny przeciw
13 Andrzej Stechnij nieobecny
14 Jolanta Kisielewska przeciw
15 Andrzej Świąder wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 3 0 0 1