Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Kobylanka

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "II Sesja Rady Gminy".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 7 1 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon wstrzymał się
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
13 Rafał Stateczny wstrzymał się
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
10 4 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki wstrzymał się
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon wstrzymał się
10 Dorota Orzoł za
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
13 Rafał Stateczny za
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 10 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski wstrzymał się
3 Zbigniew Drohomirecki wstrzymał się
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski wstrzymał się
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon wstrzymał się
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
13 Rafał Stateczny wstrzymał się
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
6 8 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski wstrzymał się
3 Zbigniew Drohomirecki wstrzymał się
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski wstrzymał się
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon wstrzymał się
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
13 Rafał Stateczny wstrzymał się
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 3 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski wstrzymał się
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Irena Rybarczyk przeciw
12 Ireneusz Siwiec za
13 Rafał Stateczny za
14 Andrzej Stechnij przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
3 3 8 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski przeciw
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec przeciw
13 Rafał Stateczny przeciw
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
2 3 9 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski przeciw
3 Zbigniew Drohomirecki wstrzymał się
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Irena Rybarczyk przeciw
12 Ireneusz Siwiec przeciw
13 Rafał Stateczny przeciw
14 Andrzej Stechnij przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
3 3 8 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski wstrzymał się
3 Zbigniew Drohomirecki wstrzymał się
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec przeciw
13 Rafał Stateczny przeciw
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 3 7 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Irena Rybarczyk wstrzymał się
12 Ireneusz Siwiec przeciw
13 Rafał Stateczny przeciw
14 Andrzej Stechnij wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 3 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł za
11 Irena Rybarczyk przeciw
12 Ireneusz Siwiec za
13 Rafał Stateczny za
14 Andrzej Stechnij przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
5 4 5 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki wstrzymał się
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski za
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec przeciw
13 Rafał Stateczny wstrzymał się
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
7 3 4 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski przeciw
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Irena Rybarczyk przeciw
12 Ireneusz Siwiec za
13 Rafał Stateczny za
14 Andrzej Stechnij przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 7 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski wstrzymał się
3 Zbigniew Drohomirecki za
4 Urszula Gierałtowska przeciw
5 Zygmunt Gołembowski za
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski wstrzymał się
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon za
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Irena Rybarczyk przeciw
12 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
13 Rafał Stateczny za
14 Andrzej Stechnij przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
4 2 8 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec przeciw
13 Rafał Stateczny przeciw
14 Andrzej Stechnij za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
8 3 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska za
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska za
7 Krzysztof Kleinowski za
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł za
11 Irena Rybarczyk za
12 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
13 Rafał Stateczny wstrzymał się
14 Andrzej Stechnij za