Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 1 3 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
1 4 10 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska za
2 Dariusz Dąbkowski przeciw
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska wstrzymał się
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski przeciw
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Ireneusz Siwiec wstrzymał się
12 Rafał Stateczny przeciw
13 Andrzej Stechnij wstrzymał się
14 Jolanta Kisielewska przeciw
15 Andrzej Świąder wstrzymał się