Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
3 9 0 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska wstrzymał się
2 Dariusz Dąbkowski za
3 Zbigniew Drohomirecki wstrzymał się
4 Urszula Gierałtowska nieobecny
5 Zygmunt Gołembowski wstrzymał się
6 Czesława Grabowska wstrzymał się
7 Krzysztof Kleinowski nieobecny
8 Jakub Malinowski wstrzymał się
9 Alicja Ordon wstrzymał się
10 Dorota Orzoł wstrzymał się
11 Ireneusz Siwiec nieobecny
12 Rafał Stateczny wstrzymał się
13 Andrzej Stechnij za
14 Jolanta Kisielewska wstrzymał się
15 Andrzej Świąder za
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 0 10 0 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Zofia Dąbkowska przeciw
2 Dariusz Dąbkowski przeciw
3 Zbigniew Drohomirecki przeciw
4 Urszula Gierałtowska nieobecny
5 Zygmunt Gołembowski przeciw
6 Czesława Grabowska przeciw
7 Krzysztof Kleinowski nieobecny
8 Jakub Malinowski przeciw
9 Alicja Ordon przeciw
10 Dorota Orzoł przeciw
11 Ireneusz Siwiec nieobecny
12 Rafał Stateczny przeciw
13 Andrzej Stechnij za
14 Jolanta Kisielewska przeciw
15 Andrzej Świąder za