Komisja rozwoju gospodarczego i finansów

Zakres działania i skład komisji.

Komisja rozwoju gospodarczego i finansów

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 0000-00-00 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Drohomirecki 0przewodniczący
Urszula Gierałtowska członek
Krzysztof Kleinowski członek
Jakub Malinowski członek
Dorota Orzoł członek
Rafał Stateczny 1 wiceprzewodniczący
Andrzej Świąder członek