Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 projekt 36/24 (PDF, 188.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
2 projekt 35/24 (PDF, 5.37Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
3 projekt 34/24 (PDF, 90.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
4 projekt 33/24 (PDF, 150.11Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
5 projekt 32/24 (PDF, 189.84Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
6 projekt 17/24 (PDF, 1.09Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
7 projekt 16/24 (PDF, 704.79Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
8 projekt 31/24 (PDF, 100.55Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
9 projekt 36/24 (PDF, 188.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
10 projekt 35/24 (PDF, 5.37Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
11 projekt 34/24 (PDF, 90.68Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
12 projekt 33/24 (PDF, 150.11Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
13 projekt 32/24 (PDF, 189.84Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
14 projekt 30/24 (PDF, 78.46Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
15 projekt 29/24 (PDF, 86.85Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
16 projekt 28/24 (PDF, 96.66Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
17 projekt 27/24 (PDF, 60.83Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
18 projekt 26/24 (PDF, 67.26Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
19 projekt 25/24 (PDF, 68.18Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
20 projekt 24/24 (PDF, 67.94Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
21 projekt 23/24 (PDF, 76.84Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
22 projekt 22/24 (PDF, 63.47Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
23 projekt 21/24 (PDF, 65.94Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
24 projekt 20/24 (PDF, 77.19Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
25 projekt 19/24 (PDF, 2.01Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
26 projekt 18/24 (PDF, 208.05Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
27 projekt 17/24 (PDF, 1.09Mb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
28 projekt 16/24 (PDF, 704.79Kb)
Posiedzenie komisji
2024-06-12 projekt uchwały
29 Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji w 2023 roku (PDF, 523.29Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 sprawozdanie
30 projekt 36/24 (PDF, 188.68Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
31 projekt 35/24 (PDF, 5.37Mb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
32 projekt 34/24 (PDF, 90.68Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
33 projekt 33/24 (PDF, 150.11Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
34 projekt 32/24 (PDF, 189.84Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
35 projekt 31/24 (PDF, 100.55Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
36 projekt 30/24 (PDF, 78.46Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
37 projekt 29/24 (PDF, 86.85Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
38 projekt 28/24 (PDF, 96.66Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
39 projekt 27/24 (PDF, 60.83Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
40 projekt 26/24 (PDF, 67.26Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
41 projekt 25/24 (PDF, 68.18Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
42 projekt 24/24 (PDF, 67.94Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
43 projekt 23/24 (PDF, 76.84Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
44 projekt 22/24 (PDF, 63.47Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
45 projekt 21/24 (PDF, 65.94Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
46 projekt 20/24 (PDF, 77.19Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
47 projekt 19/24 (PDF, 2.01Mb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
48 projekt 18/24 (PDF, 208.05Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
49 projekt 17/24 (PDF, 1.09Mb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
50 projekt 16/24 (PDF, 704.79Kb)
III sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-12 projekt uchwały
51 Uchwała II-16-24 w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds.Społecznycj Rady Gminy Kobylanka (PDF, 197.59Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-06-11 uchwała
52 Uchwała Nr II/17/24 w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka i ustalenia jej składu osobowego (PDF, 197.87Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
53 Uchwała Nr II/15/24 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka (PDF, 197.74Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
54 Uchwała Nr II/14/24 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka (PDF, 195.42Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
55 Uchwała Nr II/13/24 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka (PDF, 192.39Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
56 Uchwała Nr II/12/24 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Stargard (PDF, 376.84Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
57 Uchwała Nr II/11/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego (PDF, 189.85Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
58 Uchwała Nr II/10/24 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kobylanka na lata 2024-2030 (PDF, 1.61Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
59 Uchwała Nr II/9/24 w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody (PDF, 262.70Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
60 Uchwała Nr II/8/24 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF, 272.50Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
61 Uchwała Nr II/7/24 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023-2032" (PDF, 3.25Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
62 Uchwała Nr II/6/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójt Gminy Kobylanka (PDF, 197.55Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
63 Uchwała Nr II/5/24 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024-2030 (PDF, 1.60Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
64 Uchwała Nr II/4/24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok (PDF, 965.97Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-31 uchwała
65 Uchwała Nr II/3/24 w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) (PDF, 19.98Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-29 uchwała
66 Protokół Nr I/24 z sesji Rady Gminy Kobylanka z dnia 07.05.2024r. (PDF, 276.88Kb)
I Sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-24 protokół
67 plan pracy Rady Gminy Kobylanka 07.05.2024r. - 31.12.2024r. (PDF, 105.79Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 informacja
68 Informacja Wójta o realizacji programu usuwania azbestu w Gminie Kobylanka od 01.01.2023 do 31.12.2023r. (PDF, 44.01Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 informacja
69 Informacja Wójta o realizacji regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie za okres 01.01.2023 - 31.12.2023r. (PDF, 232.00Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 informacja
70 Sprawozdanie NOZ za 2023r. (PDF, 135.86Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 sprawozdanie
71 Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS 2023r. (PDF, 2.18Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 sprawozdanie
72 Sprawozdanie z działalności GOPS za 2023r. (PDF, 846.35Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 sprawozdanie
73 Uchwała nr I/2/24 (PDF, 292.51Kb)
I Sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 uchwała
74 projekt uchwały 2/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka (PDF, 135.67Kb)
I Sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
75 Uchwała nr I/1/24 (PDF, 270.96Kb)
I Sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 uchwała
76 projekt uchwały nr 15/24 (PDF, 51.30Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
77 projekt uchwały nr 14/24 (PDF, 49.02Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
78 projekt uchwały nr 13/24 (PDF, 49.09Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
79 projekt uchwały nr 12/24 (PDF, 40.24Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
80 projekt uchwały nr 11/24 (PDF, 41.48Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
81 projekt uchwały nr 10/24 (PDF, 217.61Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
82 projekt uchwały nr 9/24 (PDF, 61.17Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
83 projekt uchwały nr 8/24 (PDF, 1.72Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
84 projekt uchwały nr 7/24 (PDF, 85.90Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
85 projekt uchwały nr 6/24 (PDF, 84.51Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
86 projekt uchwały nr 73/23 (PDF, 6.44Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
87 projekt uchwały nr 5/24 (PDF, 125.06Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
88 projekt uchwały nr 3/24 (PDF, 1,021.31Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
89 projekt uchwały nr 4/24 (PDF, 1,019.72Kb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
90 projekt uchwały nr 1/24 (PDF, 9.32Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-16 projekt uchwały
91 projekt 1-24 (PDF, 1.72Mb)
II sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-05-15 projekt uchwały
92 projekt Uchwały 1/24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (DOCX, 16.65Kb)
I Sesja Rady Gminy Kobylanka
2024-04-26 projekt uchwały