Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja ds. społecznych stała 0000-00-00
Komisja rewizyjna stała 0000-00-00
Komisja rozwoju gospodarczego i finansów stała 0000-00-00
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 0000-00-00