Komisja ds. społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja ds. społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 0000-00-00 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Dąbkowski członek
Czesława Grabowska 1 wiceprzewodniczący
Dorota Orzoł 0przewodniczący
Ireneusz Siwiec członek
Andrzej Stechnij członek