Przejdź do treści

Bartosz Stawarski

Zdjęcie: Bartosz Stawarski
Zdjęcie: Bartosz Stawarski

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
11, zdobyte głosy: 135
Klub
Klub Radnych „Razem dla Gminy”
Dyżury
Kontakt bartosz.stawarski@kobylanka.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka stała 2024-05-23
2 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów stała 2024-05-23
3 Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka czasowa 2024-05-23

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 11:05:23 w sprawie przyjęcia wniosku o powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-07 11:10:40 w sprawie przyjęcia wniosku rozszerzenia porządku obrad o pkt 6 "Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-07 11:12:21 w sprawie przyjęcia wniosku powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobylanka I Sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:04:24 w sprawie przyjęcia wniosku formalnego w sprawie wycofania projektów uchwał: 7/24, 11/24, 12/24, 13/24, 15/24, 16/24, 17/24, 18/24, 19/24 z porządku obrad i przesunięcie ich na kolejną sesję II sesja Rady Gminy Kobylanka przeciw
2024-05-23 15:10:11 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) – projekt nr 1/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:12:32 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok – projekt nr 3/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:14:41 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 – projekt nr 4/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:17:17 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 10.250,00 zł II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:18:36 w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie dodatku funkcyjnego na poziomie 3.150,00 zł II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:19:37 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 5/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:21:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023 – 2032” – projekt nr 73/23 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:25:14 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 6/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:26:13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uzgadniania zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – projekt nr 7/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:27:34 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kobylanka na lata 2024-2030 – projekt nr 8/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:28:29 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 9/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:29:37 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Stargard – projekt nr 10/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:30:58 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 11/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:32:45 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 12/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:33:44 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 13/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:34:59 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 14/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za
2024-05-23 15:38:25 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka i ustalenia jej składu osobowego – projekt nr 15/24 II sesja Rady Gminy Kobylanka za