Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 0000-00-00 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zofia Dąbkowska 1 wiceprzewodniczący
Czesława Grabowska członek
Jolanta Kisielewska członek
Rafał Stateczny członek